WOZ-gegevensbeheerder

INHOUD

De Waarderingskamer heeft als strategische doelstelling o.a. het stimuleren van de vakbekwaamheid van de WOZ-medewerkers. Hiervoor is in de Waarderingsinstructie een overzicht opgesteld van de disciplines of “rollen”, die nodig zijn bij de uitvoering van de WOZ. Op basis hiervan is een stelsel van zes WOZ-examens ontwikkeld. Wil je meer informatie over de opbouw van de nieuwe WOZ-examens? Kijk dan op onze algemene informatiepagina

De basismodule WOZ-medewerker is verplicht voor iedereen die zich verder wil specialiseren tot WOZ-taxateur woningen, WOZ-taxateur niet-woningen, WOZ-gegevensbeheerder, WOZ-juridisch specialist of WOZ-coördinator.

De cursus WOZ-gegevensbeheerder is bedoeld voor medewerkers, die zich bezighouden met:

 • Het inlezen en verwerken in de WOZ-administratie van subjectgegevens (BRP en Handelsregister)
 • Het inlezen en verwerken in de WOZ-administratie van objectgegevens (BAG en Kadaster)
 • Het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij het verwerken van subject- en objectgegevens
 • Het verzorgen van kwalitatief goede koppelingen tussen WOZ-BAG en WOZ-BRK
 • Het verzorgen van de respectieve terugmeldingen
 • Het bijhouden van de WOZ-geometrie met gebruik van de BAG-, Kadaster en BRT-geometrie
 • Het uitvoeren van kwaliteitscontroles met gebruik van de geometrie van de WOZ-objecten en WOZ-deelobjecten
 • Het verzamelen en registreren in het taxatiemodel van de primaire en secundaire objectgegevens
 • Het verzamelen en registreren van de gegevens voor de beoordelingsprotocollen en zelfevaluaties van de Waarderingskamer

Bovengenoemde werkzaamheden sluiten volledig aan bij de toetstermen die horen bij het examen WOZ-gegevensbeheerder.

Deze cursus omvat de volgende 7 specialisatiemodules:

 • Specialisatiemodule Basisregistraties  algemeen 
 • Specialisatiemodule Basisregistraties verdieping
 • Specialisatiemodule Kwaliteitszorg  algemeen 
 • Specialisatiemodule Kwaliteitszorg gegevens verdieping
 • Specialisatiemodule Objectkenmerken algemeen 
 • Specialisatiemodule Objectkenmerken verdieping
 • Specialisatiemodule Wet- en regelgeving algemeen

We hebben de cursus opgesplitst in 3 lesdagen van 09.00-16.00 uur. Onze docent neemt de lesstof met je door en probeert je zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. Hierna kun je opgaan voor het gelijknamige SVM Nivo-examen.
Als voorwaarde voor deelname aan het examen geldt dat je in bezit moet zijn van het diploma WOZ-medewerker.

 

GEGEVENS

Voor wie
De cursus is bestemd voor degenen die het examen WOZ-gegevensbeheerder willen doen bij het SVM Nivo. 

Doel
Voorbereiding op het examen WOZ-gegevensbeheerder. Na het volgen van deze cursus kun je deelnemen aan het examen. Om als gecertificeerd WOZ-gegevensbeheerder aan de slag te kunnen, moet onder andere een voldoende gehaald worden voor het examen Basismodule WOZ / WOZ-medewerker

Docent
Piet Bervoets

Duur 
De lesdagen beginnen om 09.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Er wordt steeds een buffetlunch gereserveerd.

Data
20 maart, 27 maart, 3 april 2025.

Locatie
Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Utrecht.

Prijs
€ 1045,-- exclusief BTW en inclusief lunch en lesmateriaal. 

Inschrijving theorie-examen
De toets voor de WOZ-gegevensbeheerder is een casustoets en heeft op het examen in totaal 35 gesloten vragen. De toets duurt 150 minuten. In het examen komen minimaal vier verschillende vraagtypen voor, zoals een meerkeuzevraag, een meer-uit-meervraag, een matchvraag, een rangschikvraag, een invulvraag, een selectievraag of een hotspotvraag. Voor elke vraag kan maximaal 1 punt behaald worden. De basiscesuur (= cesuur zonder raadkans) voor deze toets ligt op 55%. Doordat er per examen verschillende vraagtypen aangeboden worden en er bij bepaalde vraagtypen gedeeltelijk gescoord kan worden, verschilt de raadkans per vraag en zal de uiteindelijke cesuur van het examen waarbij de raadkans meegewogen wordt, liggen tussen de 65% en 70%. Het examengeld van SVM|Nivo (€ 235,20) is niet inbegrepen bij onze cursusprijs.

Meer informatie over de examens kun je lezen op: 

https://svmnivo.nl/ 
https://svmnivo.nl/woz/
https://svmnivo.nl/product/specialisatie-woz-gegevensbeheerder/ (inschrijflink)

Route WOZ-kwalificaties
Meer informatie over de WOZ-opleidingen en de daarbij behorende kwalificatiedossiers vind je hier: 

https://www.waarderingskamer.nl/voor-gemeenten/vakbekwaamheid
https://svmnivo.nl/wp-content/uploads/sites/35/2021/07/Kwalificatiedossier-WOZ-gegevensbeheerder-v3.0-per-1-7-2021.pdf

Zie hier de opbouw & route m.b.t. de WOZ-diploma's.
https://www.waarderingskamer.nl/uploads/images/16.-Gemeenten/Route-WOZ-kwalificaties.jpg

Vervolg
Zoals je ook kunt zien in het routeschema op de website van de Waarderingskamer, dien je je na het theorie-examen (waar je een certificaat voor krijgt) op te geven voor het Vakvaardigheden-deel. Dit is geen vaste examendatum en kun je afspreken met het SVM Nivo (contactgegevens). De vereisten voor de vakvaardigheden kun je teruglezen in het kwalificatiedossier (blz. 19 e.v.). 

Incompany
Het is natuurlijk ook mogelijk de cursus incompany af te nemen. Onze docent kan de cursus bij jou op locatie verzorgen. Heb je interesse? Bel of mail ons, dan brengen we met plezier een offerte uit voor een cursus die is afgestemd op jullie wensen en behoeften. 

 

 

VRAGEN

 

Als je vragen hebt over deze cursus kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

 • Beschikbare data

Je kunt je aanmelden door hiernaast op de gewenste (start)datum te klikken. Daarna wijst alles vanzelf. Je ontvangt van ons een bevestiging per mail.