WOZ-coördinator

INHOUD

Wil je meer informatie over de opbouw van de nieuwe WOZ-examens? Kijk dan op onze algemene informatiepagina. 

Het stimuleren van de vakbekwaamheid van de WOZ-medewerkers is een strategische doelstelling van de Waarderingskamer. Hiervoor is in de Waarderingsinstructie een overzicht opgesteld van de disciplines of “rollen” die bij de WOZ-uitvoering nodig zijn. Op basis hiervan is een nieuw stelsel van zes WOZ-examens ontwikkeld.

De basismodule WOZ-medewerker is daarbij verplicht voor iedereen die zich verder wil specialiseren tot WOZ-taxateur woningen, WOZ-taxateur niet-woningen, WOZ-gegevensbeheerder, WOZ-juridisch specialist of WOZ-coördinator. 

De cursus WOZ-coördinator interne beheersing is bedoeld voor medewerkers, die zich bezighouden met:

 • het inrichten, documenteren en het voeren van regie op het WOZ-proces
 • het inrichten van het model geautomatiseerde gegevensverwerking
 • data-analyse
 • het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en het uitvoeren van kwaliteitscontroles
 • bestandscontroles
 • de autorisatievoorzieningen voor belanghebbenden en medewerkers
 • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de opzet en bijhouding van de WOZ-Geometrie volgens de regels van de catalogi WOZ
 • het ontwikkelen van kwaliteitsanalyses door het benutten van de WOZ-geometrie.

Bovengenoemde aspecten sluiten volledig aan bij de toetstermen van het examen WOZ-coördinator interne beheersing.

Deze cursus omvat de volgende 7 specialisatiemodules:

 1. Specialisatiemodule Basisregistraties algemeen
 2. Specialisatiemodule Kwaliteitszorg algemeen
 3. Specialisatiemodule Kwaliteitszorg gegevens verdieping
 4. Specialisatiemodule Kwaliteitszorg werkprocessen verdieping
 5. Specialisatiemodule Objectkenmerken algemeen
 6. Specialisatiemodule Taxatie algemeen
 7. Specialisatiemodule Wet- en regelgeving algemeen

Alle deelmodules zijn plenair te volgen, verdeeld over 3 lesdagen. 

Als voorwaarde voor deelname aan het examen geldt dat je in bezit moet zijn van het diploma WOZ-medewerker.

 

GEGEVENS

Voor wie
De cursus is bestemd voor degenen die het examen WOZ-coördinator willen doen bij het SVM Nivo. 

Doel
Voorbereiding op het examen WOZ-coördinator. Na het volgen van deze cursus kun je deelnemen aan het examen. Om als gecertificeerd WOZ-coördinator aan de slag te kunnen, moet onder andere een voldoende gehaald worden voor het examen Basismodule WOZ / WOZ-medewerker

Docent
Piet Bervoets

Data 
23 mei, 30 mei en 6 juni 2024.

Duur 
De lesdagen beginnen om 09.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Er wordt steeds een buffetlunch gereserveerd.

Locatie
Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Utrecht.

Prijs
€ 1.045,-- exclusief BTW en inclusief lunch en lesmateriaal. 

Inschrijving examen
De toets voor de WOZ-coördinator is een casustoets en heeft op het examen in totaal 35 gesloten vragen. De toets duurt 150 minuten. In het examen komen minimaal vier verschillende vraagtypen voor, zoals een meerkeuzevraag, een meer-uit-meervraag, een matchvraag, een rangschikvraag, een invulvraag, een selectievraag of een hotspotvraag. Voor elke vraag kan maximaal 1 punt behaald worden. De basiscesuur (= cesuur zonder raadkans) voor deze toets ligt op 55%. Doordat er per examen verschillende vraagtypen aangeboden worden en er bij bepaalde vraagtypen gedeeltelijk gescoord kan worden, verschilt de raadkans per vraag en zal de uiteindelijke cesuur van het examen waarbij de raadkans meegewogen wordt, liggen tussen de 65% en 70%. Het examengeld van SVM Nivo (€ 235,20) is niet inbegrepen bij onze cursusprijs.

Meer informatie over de examens kun je lezen op: 

https://svmnivo.nl/ 
https://svmnivo.nl/woz/
https://svmnivo.nl/product/specialisatie-woz-coordinator-interne-beheersing/ (inschrijflink)

Route WOZ-kwalificaties
Meer informatie over de WOZ-opleidingen en de daarbij behorende kwalificatiedossiers vind je hier: 

https://www.waarderingskamer.nl/voor-gemeenten/vakbekwaamheid
https://svmnivo.nl/wp-content/uploads/sites/35/2021/07/Kwalificatiedossier-WOZ-coordinator-interne-beheersing-v3.0-per-1-7-2021.pdf

Zie hier de opbouw & route m.b.t. de WOZ-diploma's.
https://www.waarderingskamer.nl/uploads/images/16.-Gemeenten/Route-WOZ-kwalificaties.jpg

Vervolg
Zoals je ook kunt zien in het routeschema op de website van de Waarderingskamer, dien je je na het theorie-examen (waar je een certificaat voor krijgt) op te geven voor het Vakvaardigheden-deel. Dit is geen vaste examendatum en kun je afspreken met het SVM Nivo (contactgegevens). De vereisten voor de vakvaardigheden kun je teruglezen in het kwalificatiedossier (blz. 18 e.v.). 

Incompany
Het is natuurlijk ook mogelijk de cursus incompany af te nemen. Onze docent kan de cursus bij jou op locatie verzorgen. Heb je interesse? Bel of mail ons, dan brengen we met plezier een offerte uit voor een cursus die is afgestemd op jullie wensen en behoeften. 

 

VRAGEN

Als je vragen hebt over deze cursus kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

 • Beschikbare data

Je kunt je aanmelden door hiernaast op de gewenste (start)datum te klikken. Daarna wijst alles vanzelf. Je ontvangt van ons een bevestiging per mail.