Woo-verzoeken en zaakstukken (online)

INHOUD

Deze cursus behandelt twee hoofdonderwerpen: hoe om te gaan met Woo-verzoeken, en hoe om te gaan met de op de zaak betrekking hebbende stukken.

Woo-verzoeken
De Wet open overheid (Woo) heeft per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. In deze cursus leer je wat er allemaal veranderde. Ook leer je hoe om te gaat met verzoeken om informatie op grond van de Woo. Maar hoe herken je een Woo-verzoek? Of is het een verzoek om op de zaak betrekking hebbende stukken? Of toch een ander soort verzoek? Een beroep op de Woo wordt, soms bewust, niet altijd duidelijk aangegeven.

Daarbij komen ook de volgende vragen aan bod:

 • Welke informatie moet worden verstrekt, welke informatie mag niet worden verstrekt?
 • Voor sommige categorieën informatie geldt bij het verstrekken een belangenafweging, voor andere categorieën weer niet. Hoe zit dat?
 • Welk bestuursorgaan moet de informatie verstrekken?
 • In wat voor vorm kan ik informatie verstrekken?
 • Moet je alle informatie verstrekken, ook al kost het heel veel tijd om alles te verzamelen?
 • Welke gronden zijn er om verstrekking van informatie te weigeren? 
 • Hoe is de verhouding tussen de Woo en art. 40 Wet WOZ inzake gegevensverstrekking op verzoek, en art. 67 AWR inzake de geheimhoudingsplicht?

Zaakstukken
Daarnaast geldt in procedures de verplichting om de op de zaak betrekking hebbende stukken te verstrekken. Dat is een ruime verplichting. Maar hoe ver reikt die precies, en wat zijn de gevolgen van het niet voldoen hieraan? In dit deel van de cursus lees je wat de regels hierover zijn, en hoe je hier in de praktijk mee moet  omgaan. 
 

 

 

GEGEVENS

Voor wie
Deze cursus is bestemd voor onder andere (beleids)medewerkers van afdelingen Belastingen en Financiën van gemeenten, waterschappen, samenwerkingsverbanden en provincies. 

Docent
Arnaud Bruijns.

Duur
2 online sessies, verdeeld over 2 dagen.

Data

2 en 4 april 2024 - van 13.00-15.00 uur

Locatie
Vanaf je eigen werkplek.

Prijs
€ 315,-- exclusief BTW en inclusief lesmateriaal.

Hoe gaat het in zijn werk?
Je ontvangt van ons eerst een bevestiging van je aanmelding. Kort voor aanvang van de eerste cursusdag ontvang je voor elke sessie een uitnodiging via Microsoft Teams. Je krijgt toegang tot een virtueel klaslokaal waarin de docent zijn verhaal zal vertellen. Uiteraard kan je via je microfoon vragen stellen aan de docent, net als in een gewone cursusomgeving.

Wat heb je nodig?
Een computer, laptop, tablet of telefoon met geluid en evt. een microfoon en een camera. Een Teams-account is niet nodig. 

 • Heb je geen Teams-account? Je ontvangt via e-mail een uitnodiging met een link naar de zogeheten Teams-vergadering. 
 • Open je die op een tablet of telefoon, dan krijg je waarschijnlijk de vraag of je de Teams-app wilt installeren. Als je dat doet, vraagt de app om inloggegevens, maar je kunt ook deelnemen als gast. 
 • Open je de vergaderlink op een vaste PC, dan kun je ook deelnemen als gast via het web. Let op: de browsers Internet Explorer, Firefox en Safari ondersteunen Teams niet. Je kunt wel deelnemen via Google Chrome en Microsoft Edge. 
 • In dit filmpje wordt ook een en ander uitgelegd. 
 • In de uitnodiging staat straks een telefoonnummer dat je kunt bellen als het op de dag zelf niet lukt met aanmelden.

Let op: 
We kunnen helaas (nog) niet voorkomen dat je naam en mailadres zichtbaar zijn voor de andere deelnemers. Houd hier dus rekening mee. We doen ons best hier een oplossing voor te zoeken.  

 

VRAGEN

Als je vragen hebt over deze cursus kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

 

 • Beschikbare data

Je kunt je aanmelden door hiernaast op de gewenste (start)datum te klikken. Daarna wijst alles vanzelf. Je ontvangt van ons een bevestiging per mail.