Verdieping WOZ-processen (online)

INHOUD

Recente en toekomstige ontwikkelingen vragen substantiële aanpassingen van het beheer van de WOZ- en belastingadministraties.

Een belangrijk deel van de ontwikkelingen is opgenomen in de LangeTermijnAgenda Belastingen van de LVLB, zoals:

 • Invoering Omgevingswet (aanpassing proces inwinning objectgegevens)
  • Toename aantal vergunningvrije bouwactiviteiten
  • Invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, waardoor private partijen de kwaliteit van de bouw borgen
 • Naar een samenhangende objectenregistratie?
 • Gemeenten zetten ontwikkeling SOR stop en starten traject BAM (Beter, Anders, Minder) op
 • Aanpassing belastingstelsel waterschappen
 • Doorontwikkeling van MijnOverheid
 • Common Ground
 • Roadmap Landelijke Voorziening WOZ
  • o.a. vernieuwen WOZ-waardeloket

In aanvulling hierop besteden we aandacht aan:

 • WOZ-geometrie:
  • De WOZ-geometrie is een verplichting in de Basisregistratie WOZ en de invoering heeft veel impact op het WOZ-proces. Door goede WOZ-geometrie worden de koppelingen WOZ-BAG en WOZ-Kadaster een volledig geautomatiseerd proces met een hogere kwaliteit
 • Staat van de WOZ 2023 (rapportage Waarderingskamer over ontwikkelingen)
  • Stijging aantal bezwaarschriften
  • Kwaliteitseisen Waarderingskamer
  • Gemoderniseerd WOZ-taxatieverslag voor woningen
  • WOZ-waardeloket
  • Feiten over de WOZ
 • De samenhang tussen de basisregistraties
 • Kwaliteitscontroles:
  • De Zelfevaluaties in het WOZ-proces
  • De Beoordelingsprotocollen

In deze cursus vertalen we deze ontwikkelingen naar de praktijk, waarbij we uitgebreid aandacht besteden aan de procesbeschrijvingen, de inrichting en planning van de werkprocessen, de meerjarenplanning, de kwaliteitsbewaking, maar ook aan efficiency en kostenbesparing.

Doelstelling is een efficiënte/kostenbewuste overheid, waarbij de burger centraal staat.

 

GEGEVENS

Voor wie
Deze cursus is bestemd voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, samenwerkingsverbanden, taxatie- en detacheringsbureaus die in hun functie al enige ervaring hebben met het vakgebied van de Wet WOZ en die zich verder willen ontwikkelen op dit vakgebied.

Docent
Piet Bervoets.

Duur
3 online sessies, verdeeld over 3 dagen.

 • 27 mei 2024 van 13.00-15.00 uur
 • 3 juni 2024 van 13.00-15.00 uur
 • 10 juni 2024 van 13.00-15.00 uur

Locatie
Vanaf je eigen werkplek.

Prijs
€ 475,-- exclusief BTW, inclusief  lesmateriaal.

Hoe gaat het in zijn werk?
Je ontvangt van ons eerst een bevestiging van je aanmelding. Kort voor aanvang van de eerste cursusdag ontvang je van ons voor elke sessie een uitnodiging via Microsoft Teams. Je krijgt toegang tot een virtueel klaslokaal waarin de docent zijn/haar verhaal zal vertellen. Uiteraard kan je via je microfoon vragen stellen aan de docent, net als in een gewone cursusomgeving.

Wat heb je nodig? 
Een computer, laptop, tablet of telefoon met geluid en evt. een microfoon en een camera. Een Teams-account is niet nodig. 

 • Heb je geen Teams-account? Je ontvangt via e-mail een uitnodiging met een link naar de zogeheten Teams-vergadering. 
 • Open je die op een tablet of telefoon, dan krijg je waarschijnlijk de vraag of je de Teams-app wilt installeren. Als je dat doet, vraagt de app om inloggegevens, maar je kunt ook deelnemen als gast. 
 • Open je de vergaderlink op een vaste PC, dan kun je ook deelnemen als gast via het web. Let op: de browsers Internet Explorer, Firefox en Safari ondersteunen Teams niet. Je kunt wel deelnemen via Google Chrome en Microsoft Edge. 
 • In dit filmpje wordt ook een en ander uitgelegd. 
 • In de uitnodiging staat straks een telefoonnummer dat je kunt bellen als het op de dag zelf niet lukt met aanmelden.

Let op: 
We kunnen helaas (nog) niet voorkomen dat je naam en mailadres zichtbaar zijn voor de andere deelnemers. Houd hier dus rekening mee. We doen ons best hier een oplossing voor te zoeken.  

 

 

VRAGEN

Als je vragen hebt over deze cursus kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

 • Beschikbare data

Je kunt je aanmelden door hiernaast op de gewenste (start)datum te klikken. Daarna wijst alles vanzelf. Je ontvangt van ons een bevestiging per mail.