Verblijfsbelastingen (online)

INHOUD

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente. Deze belastingen zijn complementair aan elkaar en worden vaak naast elkaar geheven binnen gemeenten. De term toeristenbelasting is misleidend, omdat het om alle verblijf gaat, dus ook om verblijf door arbeidsmigranten en zelfs asielzoekers.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden van beide heffingen. Uiteraard bespreken we ook de actualiteiten rond deze heffingen, zoals de snelle groei van particuliere verhuur van verblijf via websites (bijv. Airbnb en Vrienden op de fiets) en de problematiek van de bewijslast van (onbetaalde) overnachtingen van arbeidsmigranten. Ook worden de mogelijkheden van het belasten van dagrecreatie besproken.

Tevens bespreken we de (on)mogelijkheden van de Wet Toeristische Verhuur, die is ingegaan per 1 januari 2021.

De onderwerpen die verder aan de orde komen en die we aan de hand van jurisprudentie en praktijkvoorbeelden toelichten zijn:

 • Essentiële elementen toeristen- en forensenbelasting (o.a. belastingplicht, heffingsmaatstaf, vrijstellingen)
 • Forensenbelasting als aanvulling op toeristenbelasting
 • Toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie op dagrecreatie
 • Arbeidsmigranten, asielzoekers en toeristenbelasting
 • Welke beoordelingscriteria zijn er voor de 90-dagentermijn forensenbelasting (o.a. eigen gebruik en verhuur)
 • Onderbouwen van een forfait toeristenbelasting
 • Communicatie met recreatieve sector, verblijfbieders en detacheringsbureaus
 • Aanpak voor het in beeld brengen van verblijfslocaties
 • De mogelijkheid om exploitanten ook de forensenbelasting voor hun gasten te laten betalen

Uiteraard is er bij elk onderwerp gelegenheid om vragen te stellen en je eigen casus in te brengen. 

De combinatie van docenten, met theoriekennis en praktijkervaring, maakt de cursus tot een zeer waardevolle investering.

Let op: deze cursus wordt in een nieuwe vorm gegoten en zal straks bestaan uit een deel e-learning en een deel contactonderwijs (klassikaal of via Teams). Daarom staat hij momenteel niet op de planning en kun je je nu niet aanmelden. Als de nieuwe cursus online staat (verwachting: na de zomer), dan wordt deze pagina aangepast. Wil je hierover apart geïnformeerd worden, dan kun je ons mailen (mail@lokbel.nl). Natuurlijk kan je ook zelf de website in de gaten houden of de mailings, als je hiervoor bent ingeschreven.

 

GEGEVENS

Voor wie
De cursus is bestemd voor degenen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van belastingheffing over verblijf in de breedste zin van het woord. Wij denken daarbij aan hoofden Belastingen, (beleids)medewerkers Belastingen, medewerkers van detacheringsbureaus en anderen die belast zijn met de uitvoering van deze heffingen bij gemeenten.

Doel
Inzicht en kennis verwerven in de mogelijkheden die lokale overheden hebben om belastingen te heffen op verblijf van personen die niet in de gemeente woonachtig zijn en waarvoor de gemeente geen uitkering uit het gemeentefonds krijgt.

Docenten
Edwin Borghols
Toine van Ierland.

Data- en cursusduur
Cursus moet nog worden gepland.

Locatie
Vanaf je eigen werkplek. 

Prijs
€ 450,-- exclusief BTW en inclusief lesmateriaal.

Hoe gaat het in zijn werk?
Je ontvangt van ons eerst een bevestiging van je aanmelding. Kort voor aanvang van de eerste cursusdag ontvang je van voor elke sessie een uitnodiging via Microsoft Teams. Je krijgt toegang tot een virtueel klaslokaal waarin de docenten hun verhaal zullen vertellen. Uiteraard kan je via je microfoon vragen stellen aan de docent, net als in een gewone cursusomgeving.

Wat heb je nodig? 
Een computer, laptop, tablet of telefoon met geluid en evt. een microfoon en een camera. Een Teams-account is niet nodig. 

 • Heb je geen Teams-account? Je ontvangt via e-mail een uitnodiging met een link naar de zogeheten Teams-vergadering. 
 • Open je die op een tablet of telefoon, dan krijg je waarschijnlijk de vraag of je de Teams-app wilt installeren. Als je dat doet, vraagt de app om inloggegevens, maar je kunt ook deelnemen als gast. 
 • Open je de vergaderlink op een vaste PC, dan kun je ook deelnemen als gast via het web. Let op: de browsers Internet Explorer, Firefox en Safari ondersteunen Teams niet. Je kunt wel deelnemen via Google Chrome en Microsoft Edge. 
 • In dit filmpje wordt ook een en ander uitgelegd. 
 • In de uitnodiging staat straks een telefoonnummer dat je kunt bellen als het op de dag zelf niet lukt met aanmelden.

Let op: 
We kunnen helaas (nog) niet voorkomen dat je naam en mailadres zichtbaar zijn voor de andere deelnemers. Houd hier dus rekening mee. We doen ons best hier een oplossing voor te zoeken.  

 

 

VRAGEN

Als je vragen hebt over deze cursus kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

 • Beschikbare data

Je kunt je op dit moment niet aanmelden voor deze cursus, omdat we hem compleet aan het vernieuwen zijn. Zie ook bovenstaande oranje tekst.