Verblijfsbelastingen

INHOUD

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente. Deze belastingen zijn complementair aan elkaar en worden vaak naast elkaar geheven binnen gemeenten. De term toeristenbelasting is misleidend, omdat het om alle verblijf gaat, dus ook om verblijf door arbeidsmigranten en zelfs asielzoekers.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en behandelen we de (on)mogelijkheden van beide heffingen. Uiteraard bespreken we ook de actualiteiten rond deze heffingen, zoals de snelle groei van particuliere verhuur van verblijf via websites (bijv. Airbnb en Vrienden op de fiets) en de problematiek van de bewijslast van (onbetaalde) overnachtingen van arbeidsmigranten. Ook worden de mogelijkheden van het belasten van dagrecreatie besproken.

De onderwerpen die aan de orde komen en die we aan de hand van jurisprudentie en praktijkvoorbeelden toelichten zijn:

  • Essentiële elementen toeristen- en forensenbelasting (o.a. belastingplicht, heffingsmaatstaf, vrijstellingen)
  • Forensenbelasting als aanvulling op toeristenbelasting
  • Toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie op dagrecreatie
  • Arbeidsmigranten, asielzoekers en toeristenbelasting
  • Welke beoordelingscriteria zijn er voor de 90-dagentermijn forensenbelasting (o.a. eigen gebruik en verhuur)
  • Onderbouwen van een forfait toeristenbelasting
  • Communicatie met recreatieve sector, verblijfbieders en detacheringsbureaus
  • Aanpak voor het in beeld brengen van verblijfslocaties
  • De mogelijkheid om exploitanten ook de forensenbelasting voor hun gasten te laten betalen

Uiteraard is er bij elk onderwerp gelegenheid om vragen te stellen en je eigen casus in te brengen. 

 

NB: ook komend najaar zullen wij al onze reguliere cursussen, die normaliter (in klassikaal verband) een halve of een hele dag beslaan, alleen in online-vorm aanbieden.
Mochten de coronamaatregelen dit toestaan, dan kijken we t.z.t. of we sommige cursussen mogelijk ook nog klassikaal aan kunnen bieden. 

Klik hier om naar de pagina van de online-cursus te gaan. 

 

GEGEVENS

Voor wie
De cursus is bestemd voor degenen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van belastingheffing over verblijf in de breedste zin van het woord. Wij denken daarbij aan hoofden Belastingen, beleidsmedewerkers Belastingen, medewerkers van detacheringsbureaus en anderen die belast zijn met de uitvoering van deze heffingen bij gemeenten.

Doel
Inzicht en kennis verwerven in de mogelijkheden die lokale overheden hebben om belastingen te heffen op verblijf van personen die niet in de gemeente woonachtig zijn en waarvoor de gemeente geen uitkering uit het gemeentefonds krijgt.

Docenten
Edwin Borghols en Toine van Ierland.

Duur
2 dagdelen (1 hele dag). Het programma begint om 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Er wordt een buffetlunch gereserveerd.

Locatie
Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht.  

Prijs
€ 475,-- exclusief BTW en inclusief lunch en lesmateriaal.

 

VRAGEN

Als je vragen hebt over deze cursus kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

  • Beschikbare data

Je kunt je aanmelden door hiernaast op de gewenste (start)datum te klikken. Daarna wijst alles vanzelf. Je ontvangt van ons een bevestiging per mail.