Kostentoerekening (online)

INHOUD

Zowel burgers en bedrijven als belastingrechters staan kritisch tegenover kostentoerekening bij heffingen. Gemeenten worden genoodzaakt om de kostendekkingsoverzichten van hun heffingen inzichtelijk en transparant(er) te maken. Nieuwe begrotingsvoorschriften hebben grote wijzigingen aangebracht in de manier waarop de kostendekking moet worden berekend en gepresenteerd. Lastig hierbij is dat fiscale voorschriften en financiële voorschriften uiteen lopen.

De Hoge Raad heeft in het najaar van 2019 een arrest gewezen dat een goede kostentoerekening voorafgaand aan het jaar essentieel maakt. Het maken van een goede kostentoerekening achteraf, zoals veel werd gedaan als er een belastingprocedure ontstond, is niet meer mogelijk. Daarnaast zijn er nieuwe regels vanuit de notitie lokale heffingen van de Commissie BBV. Deze worden uitgebreid besproken.

De volgende onderwerpen zullen in elk geval worden behandeld in de cursus:

 • De noodzakelijke regels van het BBV voor de heffingsambtenaar
 • De noodzakelijke fiscale regels voor de financieel ambtenaar
 • Specifieke kostendekkingseisen voor leges, rioolheffing, afvalstoffenheffing, marktgelden en lijkbezorgingsrechten
 • Welke kosten aan de diensten toegerekend mogen worden en welke niet
 • Kostentoerekening van klimaatinvesteringen
 • Omgaan met ‘piek’ leges
 • Gevolgen overschrijding kostendekking
 • BCF-BTW

Op deze en andere onderwerpen gaan we tijdens deze cursus uitgebreid in. Aan de hand van jurisprudentie bespreken we welke kosten aan de verschillende diensten en taken kunnen worden toegerekend. Je kunt desgewenst je eigen casus inbrengen en uiteraard worden al je vragen beantwoord. Dus het rendement van de cursus is maximaal.

 

GEGEVENS

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en samenwerkingsverbanden die in hun functie te maken (gaan) hebben met kostentoerekening.

Docent
Edwin Borghols

Data en cursusduur
2 sessies van 3 uur, met max. 15 minuten uitloop.

 • 29 september 2022 van 09.00-12.00 uur
 • 6 oktober 2022 van 09.00-12.00 uur

Locatie
Vanaf je eigen werkplek.

Prijs
€ 450,-- exclusief BTW.

Hoe gaat het in zijn werk?
Je ontvangt van ons eerst een bevestiging van je aanmelding. Kort voor aanvang van de cursus ontvang je van ons twee uitnodigingen via Microsoft Teams. Je krijgt toegang tot een virtueel klaslokaal waarin de docent zijn of haar verhaal zal vertellen. Uiteraard kan je via je microfoon je vragen stellen aan de docent, net als in een gewone cursusomgeving.

Wat heb je nodig?
Een computer, laptop, tablet of telefoon met geluid en evt. een microfoon en een camera. Een Teams-account is niet nodig..

 • Heb je geen Teams-account? Je ontvangt via e-mail een uitnodiging met een link naar de zogeheten Teams-vergadering.
 • Open je die op een tablet of telefoon, dan krijg je waarschijnlijk de vraag of je de Teams-app wilt installeren. Als je dat doet, vraagt de app om inloggegevens, maar je kunt ook deelnemen als gast.
 • Open je de vergaderlink op een vaste PC, dan kun je ook deelnemen als gast via het web. Let op: de browsers Internet Explorer, Firefox en Safari ondersteunen Teams niet. JeU kunt wel deelnemen via Google Chrome en Microsoft Edge.
 • In dit filmpje wordt ook een en ander uitgelegd. 
 • In de uitnodigingen staat straks een telefoonnummer dat je kunt bellen als het op de dag zelf niet lukt met aanmelden.

Let op: We kunnen helaas (nog) niet voorkomen dat je naam en mailadres zichtbaar zijn voor de andere deelnemers. Houd hier dus rekening mee. We doen ons best hier een oplossing voor te zoeken.  

 

 

VRAGEN

Als je vragen hebt over deze cursus kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

 • Beschikbare data

Je kunt je aanmelden door hiernaast op de gewenste (start) datum te klikken. Daarna wijst alles vanzelf. Je ontvangt van ons een bevestiging per mail.