Actualiteiten WOZ-OZB (online)

INHOUD

Tijdens de cursus Actualiteiten WOZ-OZB staan de jurisprudentie en de (komende) wijzigingen in de wetgeving op het gebied van WOZ en OZB centraal. De recente jurisprudentie van de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad komt uitgebreid aan bod. Tevens wordt aandacht besteed aan de gevolgen hiervan voor jouw organisatie.

Enkele specifieke onderwerpen voor de aankomende cursus:

 • Nieuwe jurisprudentie OZB woning/niet-woning (HR geeft opnieuw uitleg over afbakening woning/niet-woning, uitspraak over ongebouwde percelen en geen duurzaam verblijf op afdelingen in instelling voor psychische zorg)
 • OZB-gebruik: is sprake van gebruik tijdens de corona-lockdown en bij een bosperceel dat voor beleggingsdoeleinden wordt aangehouden? En hoe zit dat met bouwwerkzaamheden?
 • Actuele jurisprudentie over de indexering van marktcijfers naar de waardepeildatum.
 • De conclusie van de A-G inzake de omzetbelasting bij de waardering van courante niet-woningen in aanbouw.
 • Conclusie van de A-G waarin deze ingaat op de restwaarde en de taxatiewijzers en de Hoge Raad adviseert om de bewijsregel uit het arrest van 2020 te verduidelijken.
 • Conclusie van de A-G over de invloed van ontmantelingskosten en de invloed van vrijgestelde werktuigen op de technische functionele veroudering.
 • Actualiteiten inzake de objectafbakening en met name wanneer is sprake van een samenstel (en dus een organisatorische en functionele samenhang). En hoe zit dat met een brandgang die achter de woning gelegen is?
 • Andere actuele WOZ-OZB jurisprudentie, o.a.:
  • Aannemelijk maken kapitalisatiefactor; verschil tussen top-downmethode of bottom-upmethode
  • Waardering van een recreatieterrein waarop door vaste campinggasten voor langdurig gebruik stacaravans zijn geplaatst
  • Waardering chalet op recreatiesamenstel op basis verkoop zelfstandige onroerende zaak
  • Gemeente brengt vve-reserve op correcte wijze in mindering op de WOZ-waarde
  • Partij die aanspraak maakt op een verlenging van de technische levensduur moet daarvoor feitelijke gronden stellen
  • Cultuurgrondvrijstelling bij zonneparken

Uiteraard houden we nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

 

GEGEVENS

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, samenwerkingsverbanden, taxatie- en detacheringsbureaus die in hun functie al enige ervaring hebben opgedaan op het vakgebied van de Wet WOZ en de OZB en die op de hoogte willen blijven van de actuele ontwikkelingen op dit vakgebied.

Docent
Robert Duits.

Duur
1 online sessie van 3 uur.

Datum
8 oktober 2024 - van 09.00-12.00 uur

Locatie
Vanaf je eigen werkplek.

Prijs
€ 237,50 exclusief BTW en inclusief lesmateriaal.

Hoe gaat het in zijn werk?
Je ontvangt van ons eerst een bevestiging van je aanmelding. Kort voor aanvang van de cursus ontvang je van ons een uitnodiging via Microsoft Teams. Je krijgt toegang tot een virtueel klaslokaal waarin de docent zijn/haar verhaal zal vertellen. Uiteraard kan je via je microfoon vragen stellen aan de docent, net als in een gewone cursusomgeving.

Wat heb je nodig? 
Een computer, laptop, tablet of telefoon met geluid en evt. een microfoon en een camera. Een Teams-account is niet nodig. 

 • Heb je geen Teams-account? Je ontvangt via e-mail een uitnodiging met een link naar de zogeheten Teams-vergadering. 
 • Open je die op een tablet of telefoon, dan krijg je waarschijnlijk de vraag of je de Teams-app wilt installeren. Als je dat doet, vraagt de app om inloggegevens, maar je kunt ook deelnemen als gast. 
 • Open je de vergaderlink op een vaste PC, dan kun je ook deelnemen als gast via het web. Let op: de browsers Internet Explorer, Firefox en Safari ondersteunen Teams niet. Je kunt wel deelnemen via Google Chrome en Microsoft Edge. 
 • In dit filmpje wordt ook een en ander uitgelegd. 
 • In de uitnodiging staat straks een telefoonnummer dat je kunt bellen als het op de dag zelf niet lukt met aanmelden.

Let op: 
We kunnen helaas (nog) niet voorkomen dat je naam en mailadres zichtbaar zijn voor de andere deelnemers. Houd hier dus rekening mee. We doen ons best hier een oplossing voor te zoeken.  

 

VRAGEN

Als je vragen hebt over deze cursus kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

 • Beschikbare data

Je kunt je aanmelden door hiernaast op de gewenste datum te klikken. Daarna wijst alles vanzelf. Je ontvangt van ons een bevestiging per mail.