Actualiteiten Formeel recht (online)

INHOUD

Tijdens de cursus Actualiteiten Formeel recht staat de jurisprudentie op het gebied van het formele recht centraal. De recente jurisprudentie van de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad wordt uitgebreid behandeld. Ook zal aandacht besteed worden aan de processuele en financiële risico’s van de fiscale procedures. Natuurlijk zullen ook eventuele wijzigingen in wetgeving behandeld worden. Een vast onderwerp van deze cursus is de proceskostenvergoeding. 

Enkele specifieke onderwerpen voor de aankomende cursus:

 • Schadevergoeding wegens overschrijden redelijke termijn; is de coronapandemie een bijzondere omstandigheid die de termijn verlengt? Wat als een gemachtigde maar beperkt beschikbaar is?
 • Op de zaak betrekking hebbende stukken; moeten in de bezwaarfase ook al stukken verstrekt worden als daarom verzocht wordt, of kan volstaan worden met terinzagelegging? Een update aan de hand van recente jurisprudentie
 • Recente ontwikkelingen in proceskostenvergoeding: 
  • Uitspraak Hoge Raad over de wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht per 1 juli 2021. Ook de bezwaarfase kent een lager tarief. Hoe zit dat dan?
  • Wel of geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan de kostenvergoeding voor de bezwaarfase kan worden gematigd
  • Vergoeden van wettelijke rente. Gemeenten kunnen gedupeerd worden indien de rechter daarover geen beslissing neemt
  • Horen in de bezwaarfase; actuele jurisprudentie
 • Andere jurisprudentie formeel recht:
  • Bevoegdheid om naar aanleiding van informeel contact de WOZ-waarde te verlagen
  • Het pas bij de uitspraak op bezwaar verstrekken van inzicht in de kostendekkendheid is geoorloofd, gelet op de wijze waarop de bezwaargrond is geformuleerd
  • Ontvankelijkheid; corona op kantoor en drukte tijdens de bezwaarperiode: reden voor verschoonbare termijnoverschrijding
  • Wat als pas vier jaar na het indienen van het beroep wordt ingesteld? Kan dat leiden tot misbruik van recht?
  • Uitspraak Hoge Raad inzake de gevolgen van een misslag in het dictum
  • Verschoonbare termijnoverschrijding door gewekt vertrouwen
 •  Overige recente ontwikkelingen in de jurisprudentie

 

 

GEGEVENS

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, ministeries, taxatie- en detacheringsbureaus die in hun functie al enige ervaring hebben opgedaan met het formele recht op het vakgebied van de Wet WOZ en de lokale belastingen en die graag meer willen weten over dit specifieke onderwerp.

Docent
Robert Duits.

Duur
1 online sessie, van 09.30-12.00 uur of van 13.00-15.30 uur

Datum
2 november 2023 - van 09.00-12.00 uur

Locatie
Vanaf je eigen werkplek.

Prijs
€ 250,-- exclusief BTW en inclusief lesmateriaal.

Hoe gaat het in zijn werk?
Je ontvangt van ons eerst een bevestiging van je aanmelding. Kort voor aanvang van de eerste cursusdag ontvang je van voor elke sessie een uitnodiging via Microsoft Teams. Je krijgt toegang tot een virtueel klaslokaal waarin de docent zijn/haar verhaal zal vertellen. Uiteraard kan je via je microfoon vragen stellen aan de docent, net als in een gewone cursusomgeving.

Wat heb je nodig? 
Een computer, laptop, tablet of telefoon met geluid en evt. een microfoon en een camera. Een Teams-account is niet nodig. 

 • Heb je geen Teams-account? Je ontvangt via e-mail een uitnodiging met een link naar de zogeheten Teams-vergadering. 
 • Open je die op een tablet of telefoon, dan krijg je waarschijnlijk de vraag of je de Teams-app wilt installeren. Als je dat doet, vraagt de app om inloggegevens, maar je kunt ook deelnemen als gast. 
 • Open je de vergaderlink op een vaste PC, dan kun je ook deelnemen als gast via het web. Let op: de browsers Internet Explorer, Firefox en Safari ondersteunen Teams niet. Je kunt wel deelnemen via Google Chrome en Microsoft Edge. 
 • In dit filmpje wordt ook een en ander uitgelegd. 
 • In de uitnodiging staat straks een telefoonnummer dat je kunt bellen als het op de dag zelf niet lukt met aanmelden.

Let op: 
We kunnen helaas (nog) niet voorkomen dat je naam en mailadres zichtbaar zijn voor de andere deelnemers. Houd hier dus rekening mee. We doen ons best hier een oplossing voor te zoeken.  

 

 

VRAGEN

Als je vragen hebt over deze cursus kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

 • Beschikbare data

Je kunt je aanmelden door hiernaast op de gewenste datum te klikken. Daarna wijst alles vanzelf. Je ontvangt van ons een bevestiging per mail.